Podjetje: ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE

Naslov: DIMIČEVA ULICA 12, 1000 LJUBLJANA

OPRAVLJANJE RAZISKAV V OKVIRU PROJEKTOV POD VODSTVO MENTORJA,
IZKAZANA SPOSOBNOST ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE POSAMEZNIH RAZISKAV,
SODELOVANJE PRI IZDELAVI STROKOVNIH NALOG IN MNENJ NA PODROČJU DELOVANJA,
DELO NA PODROČJU POTRJEVANJA USTREZNOSTI GRADBENIH PROIZVODOV,
PO NALOGU PREDPOSTAVLJENEGA VSA OPRAVILA ZA KATERA JE USPOSOBLJEN.