Podjetje: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Naslov: Studenec 48 , 1260 LJUBLJANA – POLJE

STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG, AKTIVNO DELO PRI IZVAJANJU PROGRAMA, PRIPRAVLJANJE PISNIH POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ, PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV ZA NABAVLJANJE RAZISKOVALNE OPREME, VZDRŽEVANJE OPREME IN NAROČANJE POTROŠNEGA MATERIALA, IZVAJANJE OPRAVIL S SVOJEGA PODROČJA PO NALOGU VODJE SEKTORJA ZA RAZISKOVANJE IN DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA, SODELOVANJE PRI PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA DELAVCA.