Podjetje: DRUŽINA KRUMPAK organizacija potovanj d.o.o.

Naslov: Breznikova ulica 15 , 1230 DOMŽALE

SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PONUDB/ARANŽMAJEV, ODGOVORNO IN AŽURNO REŠEVANJE OPERATIVNIH PROBLEMOV, ODGOVORNO IN AŽURNO IZDAJANJE FAKTUR, LIKVIDIRANJE PREJETIH RAČUNOV, IZTERJAVA TERJATEV.
OPERATIVNO– ADMINISTRATIVNE AKTIVNOSTI, ODGOVORNA PRIPRAVA TEHNIČNIH IN DRUGIH PROGRAMOV, AŽURNO IN NATANČNO VNAŠANJE PODATKOV V VSE BAZE PODATKOV, VNOS PRODUKTOV V OPERATIVNI SISTEM, PRIPRAVA IN RAZPOŠILJANJE POTOVALNIH DOKUMENTOV, IZPOLNJEVANJE STANDARDIZIRANIH DOKUMENTOV, IZPOLNJEVANJE STANDARDIZIRANIH OBRAZCEV, POŠILJANJE ROOMING LIST IN NAJAV., ODGOVORNOST ZA ZAUPANA SREDSTVA IN TAJNOST PODATKOV, USTVARJANJE KREATIVNIH IN INOVATIVNIH REŠITEV S PODROČJA DELA, OSTALA DELA PO NAROČILU VODJE TER DIREKTORJA.