Podjetje: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA

Naslov: Trg republike 2 , 1000 LJUBLJANA

ZBIRANJE IN UREJANJE PODATKOV ZA POTREBE ANALIZ,
IZDELOVANJE ANALIZ, POROČIL IN OCEN V OKVIRU PODROČJA DELA OE,
PRIPRAVLJANJE POROČIL IN ANALIZ ZA RAZLIČNE UPORABNIKE,
ANALIZA FINANČNIH IZKAZOV IN DRUGIH KAZALNIKOV POSLOVANJA,
PREDLAGANJE IN/ALI UVAJANJE IZBOLJŠAV,
MENTORSTVO IN PRENOS ZNANJ,
KOORDINIRANJE, NADZOR IN SPREMLJANJE DELOVNEGA PROCESA,
SODELOVANJE V PROJEKTNIH IN DELOVNIH SKUPINAH.