Podjetje: SKB BANKA D.D. LJUBLJANA

Naslov: AJDOVŠČINA 4 , 1000 LJUBLJANA

ANALIZIRA VELIKE BAZE PODATKOV ZA POTREBE ANALIZ KREDITNEGA PORTFELJA BANČNIŠTVA NA DROBNO, SODELUJE S SPECIALISTI ZA STATISTIČNE ANALIZE PRI RAZLAGI IN UPORABI KAZALCEV TVEGANJ, NADZORUJE IN SPREMLJA SEGMENT BANČNIŠTVA NA DROBNO (MIKRO PODJETJA, PODJETNIKI IN PREBIVALSTVO), PREDLAGA SPREMEMBE IN IZBOLJŠAVE KREDITNE POLITIKE TER KRITERIJE ZA STANDARDIZIRANO PROGRAMSKO PODPRTO ODOBRAVANJE NALOŽB, ANALIZIRA BILANCE, KAZALCE IN PODATKE PODJETIJ, DRUGIH STRANK TER POTENCIALNIH STRANK – POUDAREK NA SEGMENTU MIKRO PODJETIJ IN PODJETNIKOV TER PREBIVALSTVA, UPORABLJA STANDARDNE ANALITIČNE PRISTOPE IN ORODJA, JIH PRILAGAJA IN RAZVIJA NOVE, SODELUJE PRI RAZVOJU IN KASNEJŠEM NADZORU TER SPREMLJAVI MODELA TOČKOVANJ (SCORING), KLJUČNIH KAZALNIKOV USPEŠNOSTI TER KLJUČNIH KAZALNIKOV TVEGANJ, JE VKLJUČEN V PROJEKTE VEZANE NA SEGMENT BANČNIŠTVA NA DROBNO (NPR. PROGRAMSKO PODPRTA ORODJA ZA ODOBRAVANJE, DOLOČANJE CEN Z UPOŠTEVANJEM TVEGANJA, PREDIZBOR POTENCIALNIH STRANK…): PREDSTAVLJA RISK ODLOČITVE, ANALIZE, UGOTOVITVE NADZORA RAZLIČNIM SEKTORJEM V BANKI OZ. ORGANOM BANKE.