Podjetje: VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Naslov: Litostrojska cesta 54 , 1000 LJUBLJANA

SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE ZAKONODAJE TER PREDLAGANJE UKREPOV, PRIPRAVLJANJE ANALIZ, STATISTIČNIH PREGLEDOV, INFORMACIJ IN DRUGIH STROKOVNIH PODLAG ZA ODLOČANJE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NORMATIVNIH AKTOV, VODENJE EVIDENC, SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI, INSTITUCIJAMI IN UPORABNIKI, ZBIRANJE, UREJANJE TER PRIPRAVLJANJE PODATKOV ZA OBLIKOVANJE STROKOVNIH GRADIV, SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI.