Podjetje: Zavod za gozdove Slovenije

Naslov: Večna pot 2 , 1000 LJUBLJANA

IZDELOVANJE ANALIZ IN POROČIL S PODROČJA FITOCENOLOGIJE, KARTIRANJE FLORE, VEGETACIJE IN HABITATNIH TIPOV, IZDELOVANJE ANALIZ, POROČIL IN PREDLOGOV ZA ODLOČANJE S PODROČJA NATURE 2000, SODELOVANJE PRI IZDELAVI ŠTUDIJ ZA PRIPRAVO DOKUMENTOV ZA POSTOPKE PVO, SODELOVANJE V DELOVNIH SKUPINAH IN PROJEKTNIH NALOGAH.