Podjetje: VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Naslov: Litostrojska cesta 54 , 1000 LJUBLJANA

PRIPRAVLJANJE ENOSTAVNEJŠIH ANALIZ, STATISTIČNIH PREGLEDOV, INFORMACIJ IN DRUGIH PODLAG ZA ODLOČANJE, SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI, INSTITUCIJAMI, POROČEVALSKIMI ENOTAMI, ZBIRANJE IN UREJANJE PODATKOV ZA IZDELAVO PROGRAMOV, VODENJE EVIDENC, SPREMLJANJE PREDPISOV DELOVNEGA PODROČJA. IZBRANI KANDIDAT BO NA DELOVNEM MESTU ANALITIK VII/1 OPRAVLJAL NALOGE POVEZANE Z ORGANIZACIJO DOGODKOV, S KATERIMI PROMOVIRAMO STATISTIČNE PODATKE, STATISTIČNE PRODUKTE IN STORITVE. ZA UPORABNIKE PODATKOV ZA RAZISKOVALEN NAMEN BO UREJAL POSTOPKE ZA DOSTOP DO PODATKOV IN KOORDINIRAL DELO Z NJIMI. SODELOVAL BO PRI VODENJU EVIDENCE DOSTOPOV, PRI PRIPRAVI GRADIVA ZA POSTOPEK OBRAVNAVE PROŠNJE RAZISKOVALCA IN PRI VZPOSTAVITVI SISTEMA ZA UPRAVLJANJE DOSTOPOV DO PODATKOV ZA RAZISKOVALNI NAMEN.