Podjetje: VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Naslov: Litostrojska cesta 54 , 1000 LJUBLJANA

-PRIPRAVLJANJE ENOSTAVNEJŠIH ANALIZ, STATISTIČNIH PREGLEDOV, INFORMACIJ IN DRUGIH PODLAG ZA ODLOČANJE,
-SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI, INSTITUCIJAMI, POROČEVALSKIMI ENOTAMI,
-ZBIRANJE IN UREJANJE PODATKOV ZA IZDELAVO PROGRAMOV,
-VODENJE EVIDENC,
-SPREMLJANJE PREDPISOV DELOVNEGA PODROČJA,
-ZBIRANJE IN UREJANJE PODATKOV ZA IZDELAVO POROČIL,
-OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI.