Podjetje: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Naslov: Kotnikova ulica 28, 1000 LJUBLJANA

PRIPRAVLJANJE ENOSTAVNEJŠIH ANALIZ, STATISTIČNIH PREGLEDOV, INFORMACIJ IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE IN UREJANJE PODATKOV ZA IZDELAVO PROGRAMOV, VODENJE EVIDENC, KNJIŽENJE IN UREJANJE RAČUNOV, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI.