Podjetje: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Naslov: Prvomajska ulica 1 , 2000 MARIBOR

VZORČENJE IN MERITVE NA TERENU (PODROČJE: TLA, ODPADKI, KOMPOST), UVAJANJE IN VALIDACIJA METOD, RAZISKOVALNO DELO, PRIPRAVA IN KONTROLA PODATKOV S PODROČJA DELA IN KOMUNICIRANJE Z ZUNANJIMI SODELAVCI, VZDRŽEVANJE IN AŽURIRANJE ZBIRK PODATKOV S PODROČJA DELA, PRIPRAVA RAZLIČNIH ANALIZ IN POROČIL, SODELOVANJE PRI STROKOVNIH IN RAZVOJNIH NALOGAH Z DRUGIMI ZAPOSLENIMI, IZVAJANJE NALOG SKLADNO S PROGRAMOM DELA, RAVNANJE PO VELJAVNIH NAVODILIH ZA DELO IN DRUGIH NOTRANJIH AKTIH NLZOH, IZVEDBA NALOG V SKLADU Z SPLOŠNIMI AKTI NLZOH, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU S STROKOVNIMI IN POSLOVNIMI INTERESI NLZOH PO NALOGU VODJE ALI DIREKTORJA VODJE ALI DIREKTORJA.