Podjetje: BANKA SLOVENIJE

Naslov: SLOVENSKA CESTA 35, 1000 LJUBLJANA

SODELOVANJE Z UPRAVLJAVCI SISTEMOV PRI RAZVOJU PLAČILNIH SISTEMOV ZA PLAČILA MALIH VREDNOSTI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PRAVNIH PODLAG, PRAVIL DELOVANJA SISTEMOV IN DRUGE TEHNIČNE IN OPERATIVNE DOKUMENTACIJE NA PODROČJU PLAČILNIH SISTEMOV ZA PLAČILA MALIH VREDNOSTI, IZVEDBO POSVETOVANJ S SLOVENSKIMI BANKAMI IN HRANILNICAMI GLEDE RAZVOJA IN DELOVANJA PLAČILNIH SISTEMOV ZA PLAČILA MALIH VREDNOSTI, PRIPRAVO PRAVNE, TEHNIČNE IN OPERATIVNE DOKUMENTACIJE TER OSTALIH STROKOVNIH PODLAG S PODROČJA VSEBIN PLAČILNIH SISTEMOV ZA PLAČILA MALIH VREDNOSTI, PRIPRAVO NAVODIL ZA NADGRADNJO INTERNE APLIKATIVNE PODPORE IN IZVEDBO TESTIRANJ, PRIPRAVO STATISTIČNIH PODATKOV IN ANALIZ NA PODLAGI LE-TEH, NADZOR IN IZVAJANJE OPERATIVNIH POSTOPKOV V OKVIRU DELOVANJA INFRASTRUKTURE ZA IZVRŠEVANJE PLAČIL IN PORAVNAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV TER NUDENJE POMOČI SLOVENSKIM BANKAM IN HRANILNICAM, DELO ZAHTEVA IZVAJANJE DOPOLDANSKIH OZIROMA POPOLDANSKIH DEŽURSTEV.