Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Naslov: Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV IN KONTROLA PRIPRAVLJENOSTI DELOVNIH PROSTOROV, MATERIALOV, APARATUR IN PRIPOMOČKOV ZA DELO TER SAMOSTOJNO IZVAJANJE ANALIZ IN PREISKAV RAZLIČNEGA BIOLOŠKEGA MATERIALA,
ORGANIZACIJA IN NADZOR POTEKA ODVZEMA, SORTIRANJA, EVIDENTIRANJA, KONZERVIRANJA IN SHRANJEVANJA BIOLOŠKEGA MATERIALA (VZORCEV),
VODENJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE, VODENJE RAZLIČNIH REGISTROV, PRIPRAVA STATISTIČNIH IN DRUGIH POROČIL PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV, MATERIALOV ZA DELO IPD. V ZAHTEVNEJŠIH OKOLJIH,
IZVAJANJE IN/ALI NADZOR NOTRANJE IN ZUNANJE KONTROLE KVALITETE DELA IN SODELOVANJE PRI IZOBRAŽEVANJU SODELAVCEV,
POSREDOVANJE INFORMACIJ O PRAVILNEM ODVZEMU VZORCA IN MOŽNIH PREDANALITSKIH VPLIVIH ALI IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH PREISKAV (ZAHTEVNEJŠI VZORCI OZ. POSTOPEK)