Podjetje: Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.

Naslov: Ulica heroja Lacka 3 , 2250 PTUJ

SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE PLANOV, ANALIZ IN POROČIL ZA DRUŽBO, SPREMLJANJE POSLOVANJA, SAMOSTOJNO SPREMLJANJE STROŠKOV IN PRIHODKOV ZA POTREBE ANALIZE POSLOVANJA, SAMOSTOJNO PLANIRANJE DENARNIH TOKOV, SPREMLJANJE REALIZACIJE, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI PO NALOGU IN NAVODILIH NEPOSREDNEGA VODJE