Podjetje: SID – PRVA KREDITNA ZAVAROVALNICA D.D., LJUBLJANA FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SID – FIRST CREDIT INSURANCE COMPANY INC., LJUBLJANA

Naslov: Davčna ulica 1 , 1000 LJUBLJANA

-VZPOSTAVLJANJE, IZDELOVANJE IN RAZLAGANJE STATISTIČNIH POROČIL IN ANALIZ ,
-PREDLAGANJE IN VZPOSTAVLJANJE METOD, MODELOV IN IZRAČUNAVANJE ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ,
-ANALIZIRANJE ZADOSTNOSTI IN KVALITETE UPORABLJENIH PODATKOV, ZAGOTAVLJANJE USTREZNOSTI UPORABLJENIH METOD, OCEN IN PREDPOSTAVK,
-SODELOVANJE PRI IZDELAVI MEDLETNIH IN LETNIH IZKAZOV, POSLOVNIH POROČIL IN STRATEŠKIH PLANOV ZAVAROVALNICE,
-SODELOVANJE PRI SPREMEMBAH IN RAZVOJU ZAVAROVALNIH PRODUKTOV.