Podjetje: DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor

Naslov: PREŠERNOVA ULICA 1 , 2000 MARIBOR

SPREMLJANJE IZVAJANJA ONLINE ŠTUDIJSKEGA PROCESA. PRIPRAVA RAZLIČNIH ANALIZ, PLANOV IN POROČIL.
SVETOVANJE IN USMERJANJE ONLINE ŠTUDENTOV PRI ŠTUDIJU. KOMUNIKACIJA S ŠTUDENTI, ONLINE MENTORJI IN UČITELJI TER OSTALIMI DELEŽNIKI. SODELOVANJE PRI IZVEDBI INFORMATIVNIH IN UVODNIH DNI. SODELOVANJE PRI INTERNIH IN EKSTERNIH PROJEKTIH IN RAZISKAVAH. SPREMLJANJE RAZVOJA VISOKEGA ŠOLSTVA TER ONLINE ŠTUDIJA DOMA IN V SVETU. OBLIKOVANJE INOVATIVNIH PREDLOGOV IZBOLJŠAV.