Podjetje: REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PTUJ

Naslov: Slomškova ulica 10 , 2250 PTUJ

razvrščanje, klasifikacija, urejanje in odprava dokumentarnega gradiva, urejanje dokumentarnega in arhivskega gradiva, evidentiranje zadev in dokumentov, sprejem in odprava pošte, vodenje zahtevnejših seznamov in pregledov