Podjetje: FURS; FINANČNI URAD MURSKA SOBOTA

Naslov: Slomškova ulica 1 , 9000 MURSKA SOBOTA

-IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA,
-ADMINISTRIRANJE BAZ PODATKOV,
-OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH ADMINISTRATIVNIH DEL,
-SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ENOSTAVNEJŠIH OPRAVIL,
-OPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKO TEHNIČNE NALOGE,
-VODENJE EVIDENCE Z DELOVNEGA PODROČJA,
-OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN DEJANJ, DOLOČENIH Z ZAKONOM ALI DRUGIMI PREDPISI TER OPRAVIL, KI JIH ODREDI NADREJENI.