Podjetje: OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI

Naslov: Slovenska cesta 41 , 1000 LJUBLJANA

­VODENJE POTREBNIH EVIDENC,
­SKRB ZA SHRANJEVANJE ZASEŽENIH PREDMETOV IN NJIHOVO PRAVOČASNO DOSTAVO DRUGIM ORGANOM PO ODREDBAH,
­PRENAŠANJE PISANJ IN SPISOV, VKLJUČNO S TISTIMI, KI VSEBUJEJO PODATKE DO STOPNJE TAJNOSTI »TAJNO«,
­SKRB ZA PRAVILNO OPREMLJANJE IN PRAVOČASNO DOSTAVLJANJE NA ROK VEZANIH ZADEV NASLOVNIKOM,
­RAZMNOŽEVANJE IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO ODREDBI VODJE SPREJEMNE PISARNE ALI DIREKTORJA.