Podjetje: Javno podjetje–Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.

Naslov: Ulica 15.maja 4 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

VODENJE DOKUMENTACIJE, SESTAVLJANJE IN PISANJE POROČIL, DOPISOV, DELO S STRANKAMI, USTNO IN PISNO KOMUNICIRANJE S STRANKAMI, SPREJEMANJE STRANK IN POSTREŽBA, SPREJEMANJE NAROČIL TER IZPISOVANJE DELOVNIH IN POTNIH NALOGOV ZA SEKTOR, SESTAVLJANJE OBRAČUNSKIH SITUACIJ IN PRIPRAVA FAKTUR, VODENJE EVIDENC IN ARHIVIRANJE PODATKOV IN DOKUMENTACIJE V SEKTORJU, BELEŽENJE DELOVNE PRISOTNOSTI TER VODENJE EVIDENC O DELU, UREJANJE SLUŽBENE POŠTE ZA SEKTOR, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE ZA SEKTOR, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG, ZA KATERE JE USPOSOBLJEN, PO NALOGU NADREJENEGA.