Podjetje: OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI

Naslov: Prvomajska ulica 50 , 5000 NOVA GORICA

NALOGE:
-IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA,
-VODENJE POTREBNIH EVIDENC O POSLANIH POŠILJKAH,
-SKRB ZA SHRANJEVANJE ZASEŽENIH PREDMETOV IN NJIHOVO PRAVOČASNO DOSTAVO DRUGIM ORGANOM PO ODREDBAH
-UREJANJE SPISOV IN PRIPRAVA PISANJ ZA ODPREMO TER PRENAŠANJE PISANJ IN SPISOV, VKLJUČNO S TISTIMI, KI VSEBUJEJO PODATKE DO STOPNJE TAJNOSTI »INTERNO«,
-PISANJE PO NAREKU ALI DIKTAFONU TER NA NAROKIH,
-SKRB ZA PRAVILNO OPREMLJANJE IN PRAVOČASNO DOSTAVLJANJE NA ROK VEZANIH ZADEV NASLOVNIKOM,
-OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH ADMINISTRATIVNIH DEL PO ODREDBI VODJE ALI TOŽILCA,
-NADOMEŠČANJE SODELAVCA V SPREJEMNI PISARNI PRAVOSODNEGA ORGANA V ČASU NJEGOVE ODSOTNOSTI,
-SODELOVANJE PRI POSTOPKIH ODBIRANJA ARHIVSKEGA GRADIVA TER UNIČENJA NEPOTREBNEGA DOKUMENTARNEGA GRADIVA,
– RAZMNOŽEVANJE IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO ODREDBI VODJE TOŽILSTVA,SKRB ZA INTERNO KNJIŽNICO,
-POMOČ PRI VODENJU VPISNIKOV TER
-RAZMNOŽEVANJE IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO ODREDBI VODJE TOŽILSTVA.