Podjetje: Medarhiv, hramba gradiva d.o.o.

Naslov: Vrečerjeva ulica 14 , 3310 ŽALEC

POMOČ MENTORJU, NADOMEŠČANJE MENTORJA V ČASU NJEGOVE ODSOTNOSTI, DELO Z INVALIDI, VODENJE EVIDENC