Podjetje: ZIR D.O.O., PODJETJE ZA INŽENIRING IN IZVEDBO GRADBENIH DEL

Naslov: LITOSTROJSKA CESTA 44 E, 1000 LJUBLJANA

VNOS PREJETIH RAČUNOV V PROGRAM MINIMAX,
PRIPRAVA PLAČILNEGA PROMETA,
SODELOVANJE Z BANKAMI (PRIDOBIVANJE GARANCIJ),
SODELOVANJE Z ZAVAROVALNICAMI (PRIDOBIVANJE POLIC ZA ZAVAROVANJE GRADBIŠČA IN PRIDOBIVANJE GARANCIJ),
PRIPRAVA DOPISOV,
VNOS PREJETE IN IZHODNE POŠTE,
SODELOVANJE Z ZUNANJIM RAČUNOVODSTVOM (POŠILJANJE DOKUMENTACIJE, PREGLED MESEČNIH DDV OBRAČUNOV, PREGLEDOVANJE ODPRTIH POSTAVK, PRIPRAVA PODATKOV ZA OBRAČUNA PLAČ),
SODELOVANJE Z ODVETNIŠKO PISARNO (PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA MOREBITNE TOŽBE OZ. IZVRŠBE),
PRIDOBIVANJE RAZNIH POTRDIL ZA PRIJAVO NA JAVNE RAZPISE,
IZVAJANJE NALOG PO NAVODILIH DIREKTORJA DRUŽBE