Podjetje: POŠTA SLOVENIJE D.O.O. MARIBOR POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA

Naslov: ČOPOVA ULICA 11, 1000 LJUBLJANA

NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN ODLOČANJE O DELU POŠTE, REŠEVANJE REKLAMACIJ IN NEPRAVILNOSTI, UREJANJE OPERATIVNIH RAZMERIJ S POGODBENIMI UPORABNIKI IN POSLOVNIMI STRANKAMI, ODPRAVLJANJE IN POPRAVLJANJE DOKUMENTARNIH NEPRAVILNOSTI, PRIPRAVLJANJE ANALIZ IN POROČIL S PODROČJA DELA, UREJANJE OPERATIVNIH RAZMERIJ S POGODBENIMI UPORABNIKI IN POSLOVNIMI STRANKAMI, SKRBNIŠTVO NAD VOZNIM PARKOM POŠTE, OPRAVLJANJE POŠTNIH, DENARNIH IN DRUGIH STORITEV, OPRAVLJANJE POTROŠNIŠKIH KREDITOV ZA BANKE, DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI.