Podjetje: POŠTA SLOVENIJE D.O.O. MARIBOR POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA

Naslov: ČOPOVA ULICA 11, 1000 LJUBLJANA

ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN ODLOČANJE O DELU V IZMENI, REŠEVANJE REKLAMACIJ IN NEPRAVILNOSTI, ODPRAVLJANJE IN POPRAVLJANJE DOKUMENTIRANIH NEPRAVILNOSTI, PRODAJANJE IN POSPEŠEVANJE PRODAJE STORITEV IN TRGOVSKEGA BLAGA, OPRAVLJANJE POŠTNIH, DENARNIH IN DRUGIH STORITEV, OPRAVLJANJE POTROŠNIŠKIH KREDITOV ZA BANKE, OBRAČUNAVANJE STORITEV IN POŠTNIN, SKRBNIŠTVO NAD VOZNIM PARKOM POŠTE, STROKOVNO SAMOIZOBRAŽEVANJE, AKTIVNO OBVLADOVANJE STROKE, PREDPISOV IN VELJAVNE ZAKONODAJE, OBNAVLJANJE ZNANJA, PRENAŠANJE ZNANJA NA SODELAVCE, DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI.