Podjetje: POŠTA SLOVENIJE D.O.O. MARIBOR POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA

Naslov: ČOPOVA ULICA 11, 1000 LJUBLJANA

VROČANJE VSEH VRST POŠILJK V DOSTAVI IN NA OKENCU, SPREJEMANJE POŠILJK IN BLAGA V DOSTAVI IN NA OKENCU, SPREJEMANJE IN DOSTAVLJANJE POŠILJK IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTORIH STRANK, OPRAVLJANJE POŠTIH , DENARNIH IN DRUGIH STORITEV, PRODAJANJE IN POSPEŠEVANJE PRODAJE STORITEV IN TRGOVSKEGA BLAGA NA OKENCU TER VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA NA DOSTAVI, PREVZEMANJE, PREVAŽANJE, IZMENJAVANJE IN ODPRAVLJANJE POŠILJK, BLAGA IN POŠTNIH SKLEPOV, USMERJANJE POŠILJK, BLAGA IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PRI RAVNANJU S POŠILJKAMI, UPORABLJANJE IN VZDRŽEVANJE DELOVNIH SREDSTEV, ODPRAVLJANJE IN POPRAVLJANJE DOKUMENTIRANIH NEPRAVILNOSTI, DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POŽAROM, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI.