Podjetje: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Naslov: Dunajska cesta 160 , 1000 LJUBLJANA

VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVA INFORMACIJ NA NJIHOVI PODLAGI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI ENOSTAVNEJŠIH ANALIZ, PREGLEDOV, INFORMACIJ IN DRUGIH PODLAG ZA ODLOČANJE, ZBIRANJE IN UREJANJE PODATKOV Z DELOVNEGA PODROČJA AGENCIJE, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI.