Podjetje: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Naslov: Dunajska cesta 160 , 1000 LJUBLJANA

NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA AGENCIJE OZIROMA NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE, VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG, VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH.